σύμφωνα με το νέο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 απο την DNL/GV για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Επίσης είναι διαπιστευμένη από την Bureau Veritas ως Κέντρο Περιοδικού Επανελέγχου φιαλών T-PED και D.M. 18/06/1925.

Θέτουμε ως στόχο μας να παρέχουμε διαρκώς αυξανόμενη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών ικανοποιώντας τις προσδοκίες των πελατών μας και λειτουργώντας σε κλίμα απόλυτης αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Για το λόγο αυτό, δεσμευόμαστε να υιοθετούμε συνεχώς στοχευμένες και κατάλληλες επιχειρηματικές διαδικασίες προσφέροντας στους πελάτες μας μόνο προϊόντα που εκπληρούν τα στάνταρ που υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία.

>> Πιστοποίηση συστήματος:

Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποτελεί για τον Ίκαρο μια διαδικασία που στοχεύει στην βελτίωση των επιδόσεών του  και στη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για βιώσιμη ανάπτυξη. Τα πλεονεκτήματα από το Σύστημα Ποιότητας που έχει υοθετήσει η εταιρεία στην εσωτερική της οργάνωση που αποφέρουν οφέλη σε όλες τις συμβαλλόμενες πλευρές, είναι τα εξής:

  • αντιμετώπιση ρίσκων και ευκαιριών σχετικών με το αντικείμενο και με τους στόχους της εταιρείας
  • συνεχής εξέλιξη στην δημιουργία και παροχή ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα πάντα την ασφάλεια, την νομιμότητα και την τήρηση των ισχυόντων κανόνων
  • αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας
  • απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

>> Πιστοποίηση προϊόντος:

Από την αρχή, η απόφαση της διοίκησης ήταν να επιλέξει ένα συγκεκριμένο φάσμα π