ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Ίκαρος είναι ενιαίος προμηθευτής για όλες εκείνες τις υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη σωστή πλήρωση, συντήρηση και προσαρμογή κυλίνδρων, συσκευασιών κυλίνδρων και βαλβίδων.

Χάρη στις τεχνικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν με τα χρόνια, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σχετικά με τη χρήση και την εμφιάλωση συμπιεσμένων και/ή υγροποιημένων αερίων.

Γρήγορο μενού:

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος και δοκιμή κυλίνδρων και βαλβίδων, συστοιχιών και πυροσβεστήρων CO2.

Η Ikaros Srl είναι κέντρο περιοδικού ελέγχου εγκεκριμένο από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο οργανισμό στον τομέα της επιθεώρησης Bureau Veritasz, για τον έλεγχο συμμόρφωσης και πιστοποίησης.

Πραγματοποιούμε δοκιμές τόσο για φιάλες με σήμανση π , όσο και για κυλίνδρους ευρωπαϊκών προδιαγραφών με σήμανση TPED 2010/35/UE

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία περιοδικού τεχνικού ελέγχου φιαλών

Η υπηρεσία περιοδικού τεχνικού ελέγχου ξεκινά με την αποδοχή και τον έλεγχο των κυλίνδρων από το τεχνικό μας προσωπικό, το οποίο στη συνέχεια αξιολογεί την καταλληλόλητα τους τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και ως προς την συμμόρφωση τους με την προβλεπόμενη νομοθεσία και προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα εξής :

  • η προβλεπόμενη προθεσμία λήξης του περιοδικού ελέγχου
  • η ορθότητα της πιστοποίησης και του εξοπλισμού του κυλίνδρου·

  • η γενική κατάσταση της φιάλης.